www.dzielobiblijnepoznan.pl

O Księdze Koheleta

Dzięki uprzejmości dra hab. Marcina Majewskiego, udostępniamy na naszej stronie nagranie konferencji o Księdze Koheleta. Dziękujemy Panu Doktorowi za wyrażenie zgody na wykorzystanie na naszej stronie tych nagrań.

Co ta księga robi w Biblii – Księga Koheleta
Scroll to Top