www.dzielobiblijnepoznan.pl

Nowy członek ekipy rekolekcyjnej Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej

Z radością przedstawiamy nowego członka naszej stałej Ekipy Rekolekcyjnej ks. dra Przemysława Podlejskiego SAC, wykładowcę filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, wiceprowincjała pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Ksiądz Przemysław Podlejski jest od tego roku jednym z prowadzących letnie rekolekcje Lectio Divina w Poznaniu, organizowane co roku na przełomie lipca i sierpnia przez Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej.

Scroll to Top