www.dzielobiblijnepoznan.pl


Moderator Dzieła Biblijnego W Archidiecezji Poznańskiej

ks. dr Tomasz Siuda – doktor teologii z zakresu biblistyki. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kursów Formacji Biblijnej. Moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Rezydent w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu. Rekolekcjonista, prowadzi organizowane przez Dzieło Biblijne rekolekcje Lectio Divina w Poznaniu i rekolekcje weekendowe w Szkole Formacji Duchowej w Morasku, współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Scroll to Top