www.dzielobiblijnepoznan.pl

Na początku było Słowo
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος
In principio erat Verbum
J 1,1

Scroll to Top