www.dzielobiblijnepoznan.pl


Wykładowcy Kursów Formacji Biblijnej

Ks. Artur Andrzejewski – proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. Inicjator i organizator Winogrodzkiego Tygodnia Biblijnego. W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady ze wstępu ogólnego do Pisma Świętego.

Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot – profesor nauk teologicznych specjalizujący się w zakresie egzegezy Starego Testamentu i pomocniczych nauk biblijnych. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Instytutu Katolickiego w Paryżu. Od 1999 r. pracownik Zakładu Nauk Biblijnych i wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. Rezydent w parafii pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu. Prowadzi kręgi biblijne w wielu parafiach Poznania i Archidiecezji Poznańskiej oraz cykl audycji w Radiu Emaus „Krąg Biblijny” (razem z red. Hubertem Piechockim). W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady z teologii ksiąg Starego Testamentu.

Ks. prof. UAM dr hab. Piotr Ostański – emerytowany pracownik Zakładu Egzegezy Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1977. Aktualnie do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu (kolegiata farna), gdzie prowadzi Warsztaty Biblijne. W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady z pism Janowych, Ewangelii synoptycznych i życia codziennego w Izraelu w czasach Pana Jezusa.

Ks. dr Tomasz Siuda – doktor teologii z zakresu biblistyki. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Rezydent w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu. Rekolekcjonista, prowadzi organizowane przez Dzieło Biblijne rekolekcje Lectio Divina w Poznaniu oraz rekolekcje weekendowe w Szkole Formacji Duchowej w Morasku, współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. W ramach kursów biblijnych Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady z Ewangelii synoptycznych i teologii Pawłowej.

Ks. dr Wojciech Wasiak – licencjat i doktorat z Pisma Świętego na Papieskim Instytucie Biblijnym Biblicum w Rzymie, specjalizacja Ewangelia Łukasza, Ewangelie synoptyczne. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 r. Rezydent w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu. Pracownik dydaktyczny Wydziału Teologicznego UAM. Jeden z założycieli i wykładowców Poznańskiej Kuźni Teologicznych Inspiracji. W ramach Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi wykłady z Ewangelii synoptycznych i historii Izraela.

Scroll to Top