www.dzielobiblijnepoznan.pl

Współcześnie

Współcześni bibliści i teolodzy często zachęcają do wejścia na drogę Lectio Divina.

„Wypróbowaną drogą pogłębienia i zakosztowania Słowa Bożego jest Lectio Divina, która stanowi z prawdziwego zdarzenia drogę duchową w etapach. Od Lectio, która polega na wielokrotnym czytaniu fragmentu Pisma Świętego, aby wychwycić jego główne elementy, przechodzi się do Meditatio, która jest niczym wewnętrzny postój, kiedy dusza zwraca się ku Bogu, starając się zrozumieć to, co Jego Słowo ma dzisiaj do powiedzenia w konkretnym życiu. Potem następuje Oratio, które pozwala nam zatrzymać się na bezpośredniej rozmowie z Bogiem, w końcu dochodzi się do Contemplatio, pomagającego nam zachować serce uważne na obecność Chrystusa, którego Słowo jest “jak lampa, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach” (2 P 1,19).”
Benedykt XVI “Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży”

Praktyka Lectio Divina Biblii, czyli lektura połączona z modlitwą; zgoda na to, by zaskakiwała nas nowość, która nie starzeje się ani nie wyczerpuje Słowa Bożego; przezwyciężenie głuchoty na te Słowa, które nie pasują do naszych uprzedzeń i naszych opinii; słuchanie i studiowanie również tych, którzy przed nami słuchali Słowa Bożego, ażeby nauczyć się od nich i w ten sposób czytać Biblię w tej długiej i bogatej tradycji słuchania — wszystko to stanowi drogę do przebycia, ażeby osiągnąć jedność w wierze, jako odpowiedź na słuchanie Słowa.”
Benedykt XVI wypowiedź w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Rzymie 2007

Weźmy do ręki tę Księgę! Przyjmijmy ją od Pana, który stale nam Ją przekazuje za pośrednictwem swojego Kościoła (por. Ap 10,8). Połykajmy Ją (por. Ap 10,9), aby stała się życiem naszego życia. Zasmakujmy w Niej aż do końca; nie będzie nam szczędzić trudu, ale da nam radość, bo jest słodka jak miód (por. Ap 10,9-10). Będziemy pełni nadziei i zdolni przekazywać ją każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, których spotkamy na naszej drodze
św. Jan Paweł II “Eccleisa in Europa”

Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagająca odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie.
św. Jan Paweł II “Nuovo millennio ineunte”

Scroll to Top