www.dzielobiblijnepoznan.pl

Nagrania wprowadzeń

Zapraszamy do odsłuchania wprowadzeń do poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Przyciski prowadzą do docelowych stron.

Stary testament

nowy testament

lectio continua

Scroll to Top