www.dzielobiblijnepoznan.pl

Komentarze na Niedzielę

Zapraszamy do komentarzy na Niedzielę autorstwa polskich biblistów i rekolekcjonistów. Dziękujemy ks. prof. dr hab. Krzysztofowi Bardskiemu, ks. prof. dr hab. Mariuszowi Rosikowi, ks. dr hab. Wojciechowi Węgrzyniakowi, ks. prof. KUL dr hab. Marcinowi Kowalskiemu – dyrektorowi Centrum Heschela KUL, ks. dr Krzysztofowi Wonsowi SDS – dyrektorowi Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, ks. Kazimierzowi Stasiakowi SAC z Pallotyńskiego Domu Słowa w Świętej Katarzynie, br. dr Piotrowi Kwiatkowi OFMCap oraz s. dr hab. Judycie Pudełko PDDM i o. Andrzejowi Grad OSPPE – dyrektorowi Radia Jasna Góra za wyrażenie zgody na korzystanie na naszej stronie z nagrań tych komentarzy.

EWANGELIA NA II niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Miłosierdzia Bożego, rok b

Czytania i Psalm na II niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Miłosierdzia Bożego, rok b

KOmentarze Dodatkowe na II niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Miłosierdzia Bożego, rok b

Scroll to Top