www.dzielobiblijnepoznan.pl

O kursach

Rok ze Słowem Bożym w Poznaniu

KURSY FORMACJI BIBLIJNEJ

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi co roku od jesieni do czerwca Kursy Formacji Biblijnej. Kursy są przeznaczone dla wszystkich, osób świeckich i konsekrowanych, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Celem każdego kursu jest nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji, kształtowanie duchowości biblijnej, pomoc w nabywaniu podstawowych umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijanina.

Etapy

Etap I: Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej: Wstęp ogólny do Pisma Świętego (kanon, natchnienie, archeologia i geografia biblijna, Biblia we wspólnocie Kościoła), Stary Testament: Prehistoria biblijna, Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne
Etap II: Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej: Stary Testament: Teologia Wyjścia i Dekalog, Życie codzienne w czasach Jezusa, Nowy Testament: Teologia św. Pawła
Etap III: Studium Formacji Biblijnej: Stary Testament: Prorocy, Historia Izraela, Nowy Testament: Pisma Janowe

Co roku odbywają się równolegle dwa etapy kursów: Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej i wymiennie jeden z dwóch pozostałych. 

Wykładowcy

Wykłady prowadzi stała Ekipa Wykładowców Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej w składzie:
ks. Artur Andrzejewski
ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot
ks. prof. UAM dr hab. Piotr Ostański
ks. dr Tomasz Siuda
ks. dr Wojciech Wasiak

Lokalizacja

Budynek parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu os. Pod Lipami.
Kursy odbywają się raz w miesiącu, w soboty. Prowadzone są w formie hybrydowej: stacjonarnie oraz online. Wszyscy uczestnicy mają dostęp online do nagrań wykładów w zamkniętej strefie uczestnika.

Zapisy

Zgłoszenia online poprzez formularz, aktywny od września do końca grudnia.

Scroll to Top