www.dzielobiblijnepoznan.pl

Ojcowie Kościoła

Ojcowie Kościoła i inni znani komentatorzy Pisma Świętego często pisali o Lectio Divina.

„Gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo Święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju.”
św. Ambroży “Epistulae 49”

„Dlaczego nie powrócić do Chrystusa, rozmawiać z Chrystusem, słuchać Chrystusa? Z Nim rozmawiasz, kiedy się modlisz, Jego słuchasz, gdy czytasz Boskie Pisma.”
św. Ambroży “De officis ministrorum”

Słowo Boże zostaje przyjęte i wprowadzone do środka, bo puka Ono do duszy, aby Mu otworzyła drzwi, i nie wchodzi do wnętrza, jeśli nie znajdzie otwartych drzwi. Gdy natomiast ktoś otworzy Mu drzwi, wówczas Słowo wchodzi i wieczerza.”
św. Ambroży “De Isaak vel anima”

„Jeśli tekst jest modlitwą, to módlcie się; jeśli jest lamentacją, płaczcie; jeśli jest uwielbieniem, to bądźcie radośni; jeśli to tekst wyrażający ufność, to zaufajcie mu; jeśli wyraża bojaźń, bójcie się. Albowiem rzeczy, które słyszycie w tekście biblijnym, są odbiciem was samych.”
św. Augustyn “Enarrationes in Psalmos”

“Czytaj bardzo często Pisma Boże; co więcej, nigdy nie wypuszczaj Księgi Świętej z rąk.”
św. Hieronim “Epistulae 52”

„Kiedy modlisz się, rozmawiasz z Oblubieńcem; kiedy czytasz, to On przemawia do ciebie.”
św. Hieronim “Epistulae 58”

Scroll to Top