www.dzielobiblijnepoznan.pl

Krąg Biblijny

Zapraszamy do odkrywania na antenie Radia Emaus sekretów Pisma Świętego z naszym wykładowcą ks. prof. dr hab. Januszem Nawrotem i red. Hubertem Piechockim. Dziękujemy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. za wyrażenie zgody na korzystanie na naszej stronie z nagrań audycji “Krąg biblijny”.

Wprowadzenie

Jak powstało Pismo Święte? Kto jest autorem? Czy Pismo Święte było zawsze takie samo? Co to jest Septuaginta?

Kanon i filary

Różnice w kanonie Biblii i filarach, na których opiera się historia Zbawienia. Najważniejszy filar historii Zbawienia to Wcielenie Syna Bożego.

Rdz 1,1

Początek Księgi Rodzaju. Poemat na cześć Stwórcy – opowieść o początku wszelkiej działalności Pana Boga poza Nim samym. 

Rdz 1

Stworzenia zaczynają współpracować ze Stwórcą. Życie dzięki Bożemu błogosławieństwu nabiera tempa. Stworzony przez Pana Boga świat, jest dobry i uporządkowany. 

Rdz 1 c.d.

Szósty dzień stworzenia. Pojawia się człowiek stworzony na obraz Boży i podobieństwo. Pan Bóg błogosławi czas i ustanawia rytm sześciu dni pracy i jednego dnia odpoczynku. Drugi Początek to Rdz 2.

Rdz 2

Pierwotny stan szczęścia człowieka w raju warunkowany posłuszeństwem wobec Pana Boga. Drzewo poznania dobra i zła symbolem wartości moralnych. Absolutna hierarchia wartości to życie i miłość, prawda, wolność.

Rdz 2 c.d.

Pan Bóg stwarza niewiastę, która jest równa mężczyźnie w godności ludzkiej. Pierwszy człowiek wypowiada pierwsze zapisane w Biblii słowa. Człowiek dla człowieka ma być pomocą. Podstawy teologii małżeństwa.

Rdz 3

Grzech to nieposłuszeństwo Słowu Pana Boga. Pan Bóg stworzył byt wolny, który sam zdecydował się od Niego odejść i stał się źródłem zła. Dobroć Boża przewyższa siłę zła.

Rdz 3 c.d.

Zaufanie do Pana Boga i posłuszeństwo Jego woli istotą ludzkiego szczęścia. Dyskusja z pokusą węża prowadzi do wyboru nieposłuszeństwa Słowu Pana Boga. Grzech pierworodny rodzi wszystkie inne grzechy i w nich się też przejawia.

Rdz 3 c.d.

Pokusa przedstawia faktyczne zło jako dobro godne pożądania. Grzech obejmuje całego człowieka, jego zmysły, wartości estetyczne i moralne. Po grzechu człowiek ukrywa się przed Panem Bogiem, bojąc się sprawiedliwości Bożej.

Rdz 3 c.d.

Kara za przekroczenie prawa fundamentalną zasadą sprawiedliwości. Wyrzuty sumienia po grzechu szansą dla człowieka, aby stanąć w prawdzie przed Bogiem. Przyznanie się do grzechu warunkiem prowadzenia dialogu z Panem Bogiem.

Rdz 3 c.d.

Kłamstwo istotą złego ducha. Pan Bóg nigdy nie widzi w nas źródła grzechu. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje działania

Scroll to Top