www.dzielobiblijnepoznan.pl

Słowo z Psalmu

Ps 10,14
tekst interlinearny

Popatrzyłeś Ty na udrękę i udręczenie będziesz patrzył, abyś położył w rękę Twoją, przy Tobie zostawi siebie nieszczęśnik, sierocie Ty byłeś pomocą.

Ps 10,14
Westminster Leningrad Codex

רָאִתָה כִּי־אַתָּה עָמָל וָכַעַס תַּבִּיט לָתֵת בְּיָדֶךָ עָלֶיךָ יַעֲזֹב חֵלֶכָה יָתֹום אַתָּה הָיִיתָ עֹוזֵר׃

Transliteracja

raitah kiattah amal wakaas tabbit latet bejadeka aleka jaazob helekah jatom attah hajita ozer.

Ps 10,14
Septuaginta

βλέπεις ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχός ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν.

Transliteracja

blepeis hoti ponon kai thymon katanoeis tu paradunai autus eis cheiras su soi un enkataleleiptai ho ptochos orfano sy estha bonthon.

Ps 10,14
Biblia ks. Wujka

Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz abyś je podał w ręce Twoje. Tobie zostawiony jest ubogi: sierocie Ty będziesz pomocnikiem.

Ps 10,14
Wulgata

vides quia tu laborem et furorem respicis ut detur in manu tua tibi relinquuntur fortes tui pupillo tu es factus adiutor.

Ps 10,14
Izaak Cylkow

Widzisz jednak Ty! niecność i krzywdę widzisz, by odpłacić ręką Twoją, na Tobie polega nieszczęśliwy, osieroconego Ty byłeś pomocą.

Ps 10,14
Biblia Poznańska​

Ty przecież to widzisz, Ty patrzysz na nędzę i cierpienie, by za nie odpłacić swą prawicą. W Tobie nadzieja biednego i sieroty, Ty im śpieszysz z pomocą.


Tekst Interlinearny – za zgodą Wydawnictwa Vocatio (Hebrajsko-Polski Stary Testament. Pisma, wydanie II)
Biblia Poznańska – za zgodą Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
Biblia ks. Wujka – wolna domena
Septuaginta – wolna domena
Wulgata – wolna domena
Izaak Cylkow, Psalmy – wolna domena
Westminster Leningrad Codex – wolna domena (Open Scriptures Hebrew Bible dostęp: https://hb.openscriptures.org/)

Scroll to Top