www.dzielobiblijnepoznan.pl

Meditatio

„Rozmyślanie z większą pilnością bada to, czego należy pragnąć; i jakby kopiąc, poszukuje i znajduje skarb, i ukazuje go. Ale nie mogąc samo z siebie tego osiągnąć, prowadzi nas do modlitwy… Rozmyślanie [należy] do porządku wewnętrznego rozpoznania”.
Guido II “Scala Claustralium”

Uwagi ogólne

Meditatio dosłownie znaczy ćwiczenie. Jest to rozmyślanie nad czytanym Słowem. Podczas Meditatio pytamy samych siebie: Co Słowo Boże mówi o mnie, o moim życiu, o moich decyzjach, pragnieniach?

Etapy medytacji

W Meditatio napełniamy się Słowem Bożym. Meditatio możemy uporządkować według trzech etapów:
1. Zbieranie Słowa,
Z różnych miejsc Pisma Świętego, czasem z bliskiego kontekstu, prostych skojarzeń, pamięci, czy też korzystając z przypisów, gromadzimy Słowo Boże. Pamiętając, że Słowo jest jednością i jest jedno, odkrywamy coś, co w Lectio Divina jest bardzo ważne i zarazem piękne: to samo Słowo komentuje nam Słowo — fragmenty Pisma Świętego opisują nam tę samą rzeczywistość, mają wspólne wątki, cechy.
2. Zatrzymywanie Słowa
Jest to wewnętrzny proces jakby “przeżuwania” Słowa. Ono szuka miejsca w człowieku, gdzie mogłoby zamieszkać, być u siebie.
Bardzo dobrze oddaje to grecki termin “μελετάω — meletaō” – rozmyślać, obmyślać, mieć staranie, opiekować się starannie. W rdzeniu tego słowa jest ukryty miód (μέλι — meli gr. – miód). Mamy się zatroszczyć o Słowo, zaangażować się w nie, przeżuwać tak, aby stało się w ustach “słodkie jak miód” (zob. Ez 3,1-3). W praktyce dokonuje się to w rozciągłości czasu, który przeznaczamy na Meditatio — nasza ludzka kondycja zwykle potrzebuje minimum 20 min, aby wejść w uspokojenie i skupienie się nad danym fragmentem Pisma.
3. Konfrontacja ze Słowem.
Ostatnim etapem Meditatio jest konfrontacja naszego życia ze Słowem Bożym. Odkrywamy niejednokrotnie, że nasze życie bardzo różni się od tego, co proponuje nam Słowo Boże. Często w miejscach, gdzie Słowo mówi o radości, my napotykamy smutek. Jest to piękny moment, by rozpoczął się kolejny etap: Oratio — Modlitwa, a więc rozmowa z Panem Bogiem.

W artykule korzystamy, za zgodą autora, z opisu Meditatio autorstwa naszego rekolekcjonisty ks. Kazimierza Stasiaka SAC

Scroll to Top