www.dzielobiblijnepoznan.pl

Strefa modlitwy

Praktyka modlitwy ufnej, wytrwałej i pokornej karmi się Słowem Bożym i stamtąd wyrasta, dojrzewa i otwiera Niebo. Nasza pobożność wyraża się w Różańcu, w nabożeństwach okresowych. Szczególną drogą modlitwy jest droga Lectio Divina, której poświęcona jest osobna zakładka. Wszystko to nie miałoby owocu bez zasiewu Słowa Bożego.

W Różańcu kontemplujemy Oblicze Pana Jezusa, powtarzając pozdrowienie anielskie “Zdrowaś Maryjo”. Jest to modlitwa opierająca się na Ewangelii i prowadząca od Wcielenia do Odkupienia i Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Jak napisał św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virgins Mariae: “Co więcej, powtarzanie słów „Zdrowaś Maryjo” jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic. Chrystus bowiem wskazywany w każdym pozdrowieniu anielskim jest tym samym Chrystusem, którego kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako Syna Bożego i jako Syna Dziewicy”.

Różaniec Najświętszej Maryi Panny
Różaniec Najświętszej Maryi Panny
Różaniec Najświętszej Maryi Panny
Różaniec Najświętszej Maryi Panny

Zapraszamy do modlitwy utworami śpiewanymi na chwalę Bożą w językach biblijnych i językach współczesnych przez zespół Harpa Dei, któremu dziękujemy za wyrażenie zgody na korzystanie na naszej stronie z ich autorskich nagrań.

Modlitwa “Ojcze nasz” w j. hebrajskim
Modlitwa Imieniem Pana Jezusa w j. hebrajskim
Hymn do Ducha Świętego “Veni Creator Spiritus”
Modlitwa “Amen, Veni Domine Maranatha”
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Hymn “Pangę Lingua”
Hymn do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pieśń “O, Pasterzu”
Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” w j. hebrajskim
Magnificat w j. łacińskim
Ave Maria
Modlitwa Różańcowa
Psalm 51 w j. aramejskim
Psalm 62
Psalm 91
Hymn “Tota pulchra es Maria”
Requiem Aeternam za dusze czyśćcowe
Przyjdź, Panie Jezu, Maranatha
Maranatha
Rorate Cæli
Wielkie Antyfony: I Antyfona
“O Sapientia” (O Mądrości)
Wielkie Antyfony: II Antyfona
“O Adonai” (O Panie)
Wielkie Antyfony: III Antyfona
“O Radix” (O Korzeniu)
Wielkie Antyfony: IV Antyfona
“O Clavis David” (O Kluczu Dawida)
Wielkie Antyfony: V Antyfona
“O Oriens” (O Wschodzie)
Wielkie Antyfony: VI Antyfona
“O Rex Gentium” (O Królu Narodów)
Wielkie Antyfony: VII Antyfona
“O Emmanuel” (O Emmanuelu)
Officium Parvum Beatae Virginis Mariae – gregoriańska jutrznia do Dziewicy Maryi

Zapraszamy do modlitwy pieśniami w językach biblijnych: aramejskim i hebrajskim, a także polskim, z chrześcijańską muzyką medytacyjną inspirowaną melodiami Bliskiego Wschodu w wykonaniu Sylwii Hazbaun, której dziękujemy za wyrażenie zgody na korzystanie na naszej stronie z jej autorskich nagrań.

Modlitwa “Ojcze nasz” w j. aramejskim
Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” w j. aramejskim
Sekwencja “Veni Sancte Spiritus” w j. polskim
Kanon “Uwielbiajcie Pana” w j. polskim
Psalm 33
Psalm 40
Psalm 42
Psalm 51
Psalm 67
Scroll to Top