www.dzielobiblijnepoznan.pl

Aplikacja mobilna

Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej „Dzieło Biblijne”, którą można bezpłatnie pobrać w Sklepie Play oraz App Store. Aplikacja powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. V z przypisami), komentarze do wszystkich czytań niedzielnych z biblijnymi tekstami paralelnymi, interpretacją Ojców Kościoła, a także wyjaśnienie wybranych słów biblijnych, słownik teologii biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi, mapy ze zdjęciami miejsc biblijnych. Aplikacja zawiera ponadto biblijny komentarz przygotowywany w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Będzie on systematycznie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Autorami tekstów są polscy bibliści oraz alumni seminariów duchownych.

Wspólnie z autorami aplikacji zachęcamy: (PO)BIERZ i CZYTAJ!

Scroll to Top