www.dzielobiblijnepoznan.pl

Oratio

Modlitwa, wznosząc się do Boga ze wszystkich sił, wyprasza tak pożądany skarb, słodkość kontemplacji… Modlitwa należy do porządku pragnienia”.
Guigo II “Scala Claustralium”

Uwagi ogólne

Oratio jest doświadczeniem dialogu z tym Słowem, którym właśnie się napełniliśmy. Jest wejściem w dialog ze Słowem, z Osobą. 
Moja modlitwa jest odpowiedzią na usłyszane, przyjęte, rozważane Słowo Boże.
Jaki więc jest ten dialog? „Jest to przede wszystkim rozmowa z Tym, o którym wiem, że mnie miłuje” (św. Teresa od Jezusa). Jeśli jest to dialog, to mogę mówić do Boga i mam pewność, że On mnie słucha, nie dziwi się temu, co mówię, nie ocenia, nie powie, że „to głupie, niepotrzebne, małe, nieistotne, czym ty się przejmujesz???”, nie zdradzi tajemnicy. Bóg się na mnie nie obrazi za to, co czuję, czy za to, co Mu powiem. Bóg, nasz dobry Ojciec, zna nasze myśli i kocha nas w naszych trudnościach. Nie należy się też wstydzić tego, że nie potrafię wypowiedzieć siebie do końca lub całkowicie precyzyjnie. Bóg zna nie tylko nasze myśli, ale także nasze serce i patrzy na nie z wielkim miłosierdziem.

Modlitwa serca

Oratio rodzi się spontanicznie, jako modlitwa po przeżyciu Słowa w Meditatio, jako modlitwa do Boga, ale modlitwa serca.
Modlitwa, w której serce przytula się do serca i w tym przytuleniu można swobodnie wypowiadać Bogu swoje życie, swoje troski, smutek, radości, opowiadać Mu wydarzenia, które nas bolą, niepokoją, których się boimy. Powierzać Mu w zaufaniu także przyszłość, wobec której mamy obawy, ufając, że On tym wszystkim się zajmie.

Formy oratio

Modlitwa ta może mieć różne formy. Szczytem jest Eucharystia. Przychodzimy z darem naszego czasu, trwania przy Słowie. Oratio to również Różaniec, który w swojej istocie jest osadzony w słowach i wydarzeniach Ewangelii. Szczególnym doświadczeniem Oratio jest sakrament pokuty i pojednania – spowiedź. Wyznanie grzechów, otwarcie serca, które dokonuje się przed Panem. Oratio aktualizuje się również w praktyce liturgii Godzin, czyli brewiarzu. Jest on przecież oparty o Księgę Psalmów, która zawiera bogactwo modlitwy w różnych odcieniach.
Warto w tym miejscu przywołać cenną refleksję Benedykta XVI zawartą w Adhortacji Verbum Domini w punkcie 87: Dochodzi się następnie do etapu modlitwy (oratio), która zakłada pytanie: co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo? Modlitwa jako prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i oddawanie chwały, jest pierwszym sposobem, przez który Słowo nas zmienia. 

W artykule korzystamy, za zgodą autora, z opisu Oratio autorstwa naszego rekolekcjonisty ks. Kazimierza Stasiaka SAC

Scroll to Top