www.dzielobiblijnepoznan.pl

Współcześnie o Biblii

Współcześni bibliści i teolodzy często mówią o Piśmie Świętym.

Poprzez swe Słowo, Bóg pragnie nam przekazać całą prawdę o sobie i swym planie zbawienia rodzaju ludzkiego. Wysiłek coraz głębszego poznania prawdy Świętych Ksiąg oznacza więc usiłowanie coraz lepszego poznawania Boga, tajemnicy Jego zbawczej woli.”
Benedykt XVI przesłanie do Papieskiej Komisji Biblijnej 2011

Interpretacja świętych Pism pomijająca lub zapominająca o ich natchnieniu nie uwzględnia ich cechy najważniejszej i najcenniejszej – iż pochodzą od Boga.”
Benedykt XVI przesłanie do Papieskiej Komisji Biblijnej 2011

Płaszczyzna na której można postrzegać Pismo święte jako Słowo Boże, to jedność Bożej historii, w całości, w której poszczególne elementy nawzajem się oświecają i otwierają się na poznanie
Benedykt XVI przesłanie do Papieskiej Komisji Biblijnej 2011

Scroll to Top