www.dzielobiblijnepoznan.pl

O Stronie

“Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.”
List do Rzymian 10,17

Zapraszamy na stronę Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej. Naszym hasłem są słowa z Rz 10,17: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Wszyscy jesteśmy wezwani do słuchania i poznawania Pana Boga. On chce być poznany i daje się poznawać. Jest wiele sposobów i możliwości, by słuchać i rozumieć słowa, które Pan Bóg kieruje do nas. Pragniemy, aby nasza strona była właśnie takim miejscem spotkania z Panem Bogiem w Jego Słowie.

Scroll to Top