www.dzielobiblijnepoznan.pl

Księga Psalmów

Księga Psalmów

Wersety z Biblii Poznańskiej, za zgodą Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.

 Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie wkracza na drogę grzeszników i nie przebywa w towarzystwie szyderców, lecz raczej upodobał sobie bojaźń Jahwe, a nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

(Ps 1,1-2)

Czas powstania

Księga Psalmów powstawała przez długi czas i zawiera psalmy z różnych okresów. Wg ks. prof. dra hab. Mariusza Rosika psalmy powstawały przez około 1000 lat. Przyjmuje się, że redakcja Księgi została zakończona pod koniec V w. p. Ch.

Kompozycja

Podobnie jak Tora, Księga Psalmów jest podzielona na 5 części, z których każda kończy się wielbieniem Pana Boga. Pierwsza, najstarsza część zawiera 41 psalmów, wszystkie są przypisane królowi Dawidowi, druga 18 psalmów jego autorstwa, trzecia Ps 86, czwarta Ps 101 i Ps 103, a piąta 15 psalmów króla Dawida. Druga część zawiera łącznie 31 psalmów (Ps 42-72), trzecia 17 (Ps 73-89), czwarta 17 psalmów (Ps 90-106), piąta 44 psalmy (Ps 107-150).

Autor

Księga Psalmów ma wielu autorów. Tradycja głosi, że autorem największej liczby psalmów jest król Dawid, którego imię jest w tytułach 73 psalmów w Biblii hebrajskiej i 84 psalmach w Septuagincie. Inni autorzy to m.in. król Salomon, kapłan Asaf, synowie Koracha. Pięćdziesiąt psalmów nie ma przypisanego autorstwa.

Przesłanie

Psalmy odzwierciedlają historię Zbawienia, od stworzenia świata do czasów Mesjańskich. Historia ta jest opisywana przy wykorzystaniu różnych gatunków literackich, jak np. hymny, lamentacje, pieśni ufności, dziękczynienia. Psalmiści wyrażają w nich całą gamę uczuć, od radości, wdzięczności, dziękczynienia, czułości, przez ból, żal, błaganie, do gniewu i złorzeczenia. Jest to bezpośredni, szczery dialog z Panem Bogiem, w którym psalmista otwiera przed Nim swoje serce. W psalmach Ojcowie Kościoła widzieli zapowiedź Chrystusa i Kościoła wskazując, że mówi się w nich do Chrystusa, lub że słucha się przemawiającego Chrystusa.
Psalmy zostały przyjęte jako modlitwa chrześcijan już w pierwszych wiekach Kościoła, stając się stopniowo „Una via in psalmis” (wg św. Romualda) czyli jedyną drogą prowadzącą do głębokiej modlitwy oraz doskonałości duszy (wg św. Grzegorz z Nyssy). Ten ostatni napisał: „Cała Księga Psalmów od początku do końca daje ci szczegółowe rady, nie przestając ani na moment zachęcać do dobra i przestrzegać przed złem: wszystko w psalmach łączy się z celem, jakim jest prowadzenie do dobra. Zdobycie dobra oznacza bowiem ucieczkę od zła i jego zniszczenie” (Traktat o tytułach psalmów).

Poniżej nagranie autorstwa ks. prof. dr hab. Mariusza Rosika wprowadzające do Księgi Psalmów. Dziękujemy ks. Profesorowi za wyrażenie zgody na wykorzystanie na naszej stronie tego nagrania oraz Wspólnocie Hallelu Jah za zgodę na korzystanie z nagrań Księdza Profesora opublikowanych na ich kanale YouTube.

Scroll to Top