www.dzielobiblijnepoznan.pl

Lectio Divina na Niedzielę

Ewangelia na Niedzielę

J 20,19-31

W Lectio Divina Słowo wyjaśnia Słowo.
Zapraszamy do modlitwy w rytmie Lectio Divina Ewangelią z Niedzieli.

LECTIO
O CZYM JEST SŁOWO?

Pan Jezus posyła uczniów i daje im władzę odpuszczania grzechów w Duchu Świętym. Tomasz nie wierzy świadectwom o zmartwychwstaniu dopóki nie zobaczy Pana Jezusa. Wiara w Syna Bożego jest naszym życiem.MEDITATIO
CO MI MÓWI SŁOWO?

Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.
A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
J 6,33.40

ORATIO
CO POWIEM PANU JEZUSOWI?

Ty masz słowa życia wiecznego.
J 6,68c
CONTEMPLATIO
TRWAM PRZY PANU JEZUSIE…

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się potknąć.
Ps 66,8-9

7 kwietnia 2024. Rok B

Scroll to Top