www.dzielobiblijnepoznan.pl

Lectio Divina na Niedzielę

Ewangelia na Niedzielę

Mk 3,20-35

W Lectio Divina Słowo wyjaśnia Słowo.
Zapraszamy do modlitwy w rytmie Lectio Divina Ewangelią z Niedzieli razem z Pallotyńskim Domem Słowa.

LECTIO
O CZYM JEST SŁOWO?

Pan Jezus naucza, że najważniejsze jest pełnienie woli Ojca, bez względu na opinię ludzkich autorytetów.

“Czyż nie wypełniła woli Ojca Maryja Dziewica – która uwierzyła Boskiemu przesłaniu; która poczęła przez swoją wiarę; która została wybrana, żeby z Niej narodził się wśród ludzi Ten, który miał być naszym zbawieniem. […] Z pewnością Najświętsza Maryja Panna wypełniła doskonale wolę Ojca”. (św. Augustyn)

MEDITATIO
CO MI MÓWI SŁOWO?

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
Rz 12,2-3


καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τὸδοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸσωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.
Rz 12,2-3

ORATIO
CO POWIEM PANU JEZUSOWI?

Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w Niebie.
Mt 6,10b


γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Mt 6,10b

CONTEMPLATIO
TRWAM PRZY PANU JEZUSIE…

Dar Pana jest zapewniony bogobojnym, a Jego wola zawsze się ziści.
Syr 11,17

δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται.
Syr 11,17

LECTIO
O CZYM JEST SŁOWO?

Pan Jezus naucza, że najważniejsze jest pełnienie woli Ojca, bez względu na opinię ludzkich autorytetów.


“Czyż nie wypełniła woli Ojca Maryja Dziewica – która uwierzyła Boskiemu przesłaniu; która poczęła przez swoją wiarę; która została wybrana, żeby z Niej narodził się wśród ludzi Ten, który miał być naszym zbawieniem. […] Z pewnością Najświętsza Maryja Panna wypełniła doskonale wolę Ojca”. (św. Augustyn)

MEDITATIO
CO MI MÓWI SŁOWO?

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
Rz 12,2-3


καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τὸδοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸσωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως.
Rz 12,2-3


ORATIO
CO POWIEM PANU JEZUSOWI?

Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w Niebie.
Mt 6,10b

γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Mt 6,10b
CONTEMPLATIO
TRWAM PRZY PANU JEZUSIE…

Dar Pana jest zapewniony bogobojnym, a Jego wola zawsze się ziści.
Syr 11,17

δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν, καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται.
Syr 11,17

9 czerwca 2024. Rok B

Scroll to Top