www.dzielobiblijnepoznan.pl


Ekipa rekolekcyjna

Ks. Krzysztof Grześkowiak – były ojciec duchowny w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, proboszcz parafii pw. św. Marcelina w Rogalinie k. Poznania (od 1.08.2024). Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 r. Kierownik duchowy, spowiednik, współpracuje z Dziełem Biblijnym w Archidiecezji Poznańskiej prowadząc w Poznaniu rekolekcje Lectio Divina.

Ks. Dariusz Mazur – ojciec duchowny w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Szkoły Wychowawców Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Członek Rady Formacji Kapłanów w Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2000 r. Kierownik duchowy, rekolekcjonista, współpracuje z Dziełem Biblijnym w Archidiecezji Poznańskiej prowadząc w Poznaniu rekolekcje Lectio Divina.

Ks. dr Przemysław Podlejski SAC – pallotyn, w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie, był wikariuszem i duszpasterzem akademickim w Poznaniu (parafia pw. św. Wawrzyńca), odbył studia specjalistyczne z filozofii w KUL, które zakończył doktoratem (2016 r.), 2017-2020 wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie, absolwent dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych im. Św. Jana Pawła II prowadzonej przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, od 2020 r. wiceprowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego (prowincja poznańska). Współpracuje z Dziełem Biblijnym w Archidiecezji Poznańskiej prowadząc w Poznaniu rekolekcje Lectio Divina.

Ks. dr Tomasz Siuda – doktor teologii z zakresu biblistyki. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r. Rezydent w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Poznaniu. Rekolekcjonista, prowadzi organizowane przez Dzieło Biblijne rekolekcje Lectio Divina w Poznaniu i rekolekcje weekendowe w Szkole Formacji Duchowej w Morasku, współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Ks. Kazimierz Stasiak SAC – pallotyn z Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył w 1993 r. a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Duszpasterz, kierownik duchowy, rekolekcjonista, prowadzi rekolekcje Lectio Divina w Pallotyńskim Domu Rekolekcyjnym w Świętej Katarzynie k. Kielc oraz rekolekcyjne dni skupienia dla kapłanów i wspólnot zakonnych. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i Trzebini oraz Dziełem Biblijnym w Archidiecezji Poznańskiej prowadząc w Poznaniu rekolekcje Lectio Divina.

Ks. kan. Przemysław Tyblewski – wychowawca kleryków. Pracuje w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Jest prefektem. Odpowiedzialny za „początki” rozeznawania i przyjęcia powołania. Prowadzi formację kleryków roku propedeutycznego. Związany z Ruchem Focolari. W ramach Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi rekolekcje Lectio Divina.

S. Magdalena Wielgus MChR – misjonarka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Śluby wieczyste złożyła w 2010 r. Przełożona Domu Generalnego Zgromadzenia w Poznaniu – Morasku i Referentka Diecezjalna ds. Żeńskich Instytutów Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej, odpowiedzialna za formację sióstr juniorystek w Zgromadzeniu. Organizatorka spotkań w rytmie Lectio Divina, współpracuje z Dziełem Biblijnym w Archidiecezji Poznańskiej współorganizując rekolekcje weekendowe w rytmie Lectio Divina w siedzibie Zgromadzenia w Morasku oraz posługując w Poznaniu podczas rekolekcji Lectio Divina.

Scroll to Top