www.dzielobiblijnepoznan.pl

Polityka prywatności

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj.: Rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), i dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., i dostępnego na stronie Konferencji Episkopatu Polski. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Kościelnego Inspektora Ochrony Danych: https://kiod.episkopat.pl oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
Administratorem danych osobowych jest Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: kontakt@dzielobiblijnepoznan.pl. Wszelkie przypadki naruszenia zasady bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi.
W przypadku korzystania z poczty elektronicznej, której adres znajduje się na stronie internetowej i stronach w mediach społecznościowych, użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z osobami kierującymi korespondencję przy użyciu poczty elektronicznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim lub odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby w zakresie przetwarzania danych, wówczas użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługę dostarczania i utrzymania poczty elektronicznej oraz podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia informacji i załatwienia sprawy, a później mogą być zarchiwizowane.
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, informacji o sposobach przetwarzaniu swoich danych osobowych, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), a w niektórych przypadkach do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej wykorzystującą prowadzoną stronę internetową dzielobiblijnepoznan.pl oraz strony znajdujące się na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram i Twitter. Każdy użytkownik, który z nich korzysta, akceptuje niniejszą politykę prywatności.
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej przetwarza automatycznie dane osobowe przy użyciu strony internetowej: przy dostępie do stref uczestników, którzy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzania ich danych osobowych, podczas korzystania z plików cookies, przy prowadzeniu stron internetowych w portalach społecznościowych.
Podczas wizyt użytkowników na stronie internetowej Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej mogą być zbierane informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników ze stron oraz urządzeń, za pomocą których przeglądana jest zawartość strony, w tym: numer IP, typ przeglądarki internetowej oraz urządzenia, system operacyjny, dane lokalizacyjne, dane aktywności systemu, data i godzina wizyty na stronie. Informacje te są przetwarzane w celu poprawnego uruchamiana funkcjonalności strony internetowej oraz prowadzenia anonimowej analityki i statystyki i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się za pomocą optymalnie przygotowanej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podczas korzystania ze strony internetowej, możliwe jest zapisanie pewnych informacji na urządzeniach końcowych użytkowników w formie plików cookies, które przechowują informacje przydatne przy kolejnym uruchomieniu strony. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon), z którego korzysta osoba przeglądająca zawartość stron internetowych. Stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania ze strony. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te stosowane w celu zapewnienia poprawności działania, optymalnego wykorzystania funkcjonalności stron, ulepszania jej struktury i zawartości, a także w celach statystycznych. Pozwalają na skrócenie czasu ładowania strony internetowej podczas kolejnych odwiedzin, dostosowywanie i optymalizację zawartość stron internetowych do urządzenia końcowego użytkownika.
Na stronie internetowej Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej znajdują się wtyczki zewnętrznych portali internetowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, które przekierowują użytkownika do kont Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej powiązanych ze stroną dzielobiblijnepoznan.pl. Na tych portalach działają pliki cookies administratorów powyższych portali, które mogą przekazywać im informacje związane z aktywnością użytkownika w portalach. Cel i zakres gromadzenia danych oraz prawa użytkownika w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców portali internetowych.
Użytkownik decyduje o akceptacji plików cookies poprzez wybór stosownej konfiguracji ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji akceptowania cookies lub usunięcia ich z twardego dysku komputera. Taka operacja może jednak spowodować utrudnienie lub brak możliwości dalszego korzystania ze stron, lub ich wybranych funkcji. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies mogą być dokonywane przez użytkownika w dowolnym momencie. Informacje o funkcjach przeglądarki internetowej związanych z plikami cookies znajdują się w instrukcji i ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie cookies przez stronę internetową Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej, prosimy o rezygnację z korzystania z naszej strony internetowej lub aktywację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi strony utrzymywane przez podmioty zewnętrzne na ich portalach internetowych, jak: Facebook, Instagram, Twitter. Dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadkach korzystania z funkcjonalności portali społecznościowych lub moderowania treści, w przypadku funkcjonalności portalu na podstawie dobrowolnej, wyraźnie potwierdzonej rejestracją w tym portalu, zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w pozostałych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na moderowaniu treścią swoich stron zgodnie z zakładanymi celami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, powinien zrezygnować z korzystania z treści umieszczanych na portalach społecznościowych przez Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej i nie wchodzić z nimi w interakcję. W ten sposób zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody. W każdym przypadku odbiorcą danych jest portal społecznościowy, z którego korzysta użytkownik. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik nie cofnie swojej zgody na ich przetwarzanie. W tym celu użytkownik może skorzystać z dostępnych w poszczególnych portalach społecznościowych narzędzi. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratorów portali społecznościowych na zasadach opisanych w regulaminach tych portali.
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej zastrzega prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści na stronie internetowej dzielobiblijnepoznan.pl.

Scroll to Top