www.dzielobiblijnepoznan.pl

Wykłady biblijne

WYKŁAD O PATMOS

Prowadzący: o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM
Wykład dla Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej 8 stycznia 2023. Dziękujemy o. Profesorowi za wyrażenie zgody na korzystanie na naszej stronie z tego nagrania.

WARSZTAT TEOLOGICZNYCH PASJI BIBLISTY

Prowadzący: ks. dr Wojciech Wasiak
Wykład na spotkaniu w Poznańskiej Kuźni Teologicznych Inspiracji 24 stycznia 2023. Dziękujemy ks. Wojciechowi za udostępnienie tego nagrania do korzystania na naszej stronie.

TRÓJGŁOS O PRAWDZIE

Prowadzący: ks. dr Wojciech Wasiak, ks. dr Przemysław Zgórecki, ks. Piotr Szymański
Wykłady na spotkaniu w Poznańskiej Kuźni Teologicznych Inspiracji 5 grudnia 2023. Dziękujemy ks. Wojciechowi za wyrażenie zgody na korzystanie z tego nagrania na naszej stronie.

Scroll to Top