www.dzielobiblijnepoznan.pl

Komentarze do Czytań

Zapraszamy do komentarzy do Czytań autorstwa polskich biblistów i rekolekcjonistów. Dziękujemy ks. dr Krzysztofowi Wonsowi SDS z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, ks. Kazimierzowi Stasiakowi SAC z Pallotyńskiego Domu Słowa w Świętej Katarzynie, ks. dr hab. Wojciechowi Węgrzyniakowi oraz br. Piotrowi Kwiatkowi OFMCap za wyrażenie zgody na korzystanie na naszej stronie z tych komentarzy.

Scroll to Top