www.dzielobiblijnepoznan.pl

Co robimy

Rok ze Słowem Bożym w Poznaniu

CO ROBIMY

Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej prowadzi w Poznaniu 3-stopniowe Kursy Formacji Biblijnej, 8-dniowe i weekendowe rekolekcje Lectio Divina. Organizujemy również otwarte wykłady o tematyce biblijnej.

KURSY FORMACJI BIBLIJNEJ

Trzystopniowy kurs: Podstawowy Kurs Formacji Biblinej, Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej, Studium Formacji Biblijnej, prowadzone przez stałych wykładowców Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej.

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA

8-dniowe rekolekcje z czterema etapami Drogi Ucznia ze: św. Markiem, św. Mateuszem, św. Łukaszem i św. Janem oraz Pogłębieniem, prowadzone co roku latem w Poznaniu przez stałą Ekipę Rekolekcyjną Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej.

Dwie sesje rekolekcji weekendowych w ciągu roku: adwentowa i wielkopostna, prowadzone w ramach Szkoły Formacji Duchowej w Morasku przez ks. dra Tomasza Siudę wraz z s. Magdaleną Wielgus MChr.

WYKŁADY BIBLIJNE

Wykłady o tematyce biblijnej prowadzone gościnnie przez znanych biblistów.

Scroll to Top