www.dzielobiblijnepoznan.pl

Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie

Wersety z Biblii Poznańskiej, za zgodą Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.

 Teofilu, pierwszą księgę napisałem o całej działalności i nauce Jezusa.

(Dz 1,1)

Czas powstania

Dzieje Apostolskie stanowią drugą część Ewangeli św. Łukasza. Przyjmuje się, że powstały w 63-64 r. po Ch. Ich adresatami są wszyscy ludzie.

Kompozycja

Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik dzieli je na trzy części opisujące świadectwa wiary uczniów Pana Jezusa dawane najpierw w Jerozolimie (Dz 1,1-8,4), potem w Judei i Samarii (Dz 8,5-12,25) oraz aż po krańce Ziemi (Dz 13,1-28,31). 

Autor

O autorze Ewangelii i Dziejów Apostolskich tak pisze biskup Euzebiusz z Cezarei w swoim dziele „Historia Kościoła”: „Łukasz, który pochodził z Antiochii, z zawodu był lekarzem, na stale towarzyszył Pawłowi i nierzadko spotykał się z innymi apostołami, udowodnił, że nauczył się od nich leczenia dusz, bo pozostawił nam dwie natchnione przez Boga księgi. Jedna z nich jest Ewangelia: napisał ją, jak zapewnia, na podstawie tego, co mu przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami Słowa, a z którymi niegdyś przebywał. Drugą księgą są Dzieje Apostolskie, które zredagował już nie na podstawie tego, co słyszał, ale z tego, co widział na własne oczy”. Także autor Kanonu Muratoriego potwierdza autorstwo św. Łukasza: “Dzieje zaś wszystkich Apostołów zostały w jednej księdze spisane. Łukasz najlepszemu Teofilowi zebrał wszystkie szczegóły, które działy się w jego obecności, jak o tym wyraźnie świadczy pominięcie męki Piotra, i wyjazdu Pawła, wyruszającego z Rzymu do Hiszpanii.

Przesłanie

Dzieje Apostolskie zawierają opis tworzenia i umacniania się wspólnoty pierwszych wierzących, działalności Apostołów i uczniów, nawrócenia św. Pawła i jego trzech podróży misyjnych oraz podróży do Rzymu. Opowiadają o początku prześladowań Kościoła oraz o soborze jerozolimskim, na którym ustalono zasady zakładania wspólnot wierzących w krajach pogańskich. Najwięcej miejsca zajmuje opis działalności św. Piotra, najpierw wśród judeochrześcijan, a potem także pogan, oraz św. Pawła, który działał głównie wśród pogan. Założył liczne wspólnoty kościelne w Grecji i Azji Mniejszej.
W Dziejach Apostolskich są podkreślone: działania Ducha Świętego, który prowadzi młody Kościół oraz moc Pana Jezusa, objawiająca się przez znaki czynione przez Apostołów. 

Poniżej nagranie autorstwa ks. prof. dr hab. Mariusza Rosika wprowadzające do Dziejów Apostolskich. Dziękujemy ks. Profesorowi za wyrażenie zgody na wykorzystanie na naszej stronie tego nagrania oraz Wspólnocie Hallelu Jah za zgodę na korzystanie z nagrań Księdza Profesora opublikowanych na ich kanale YouTube.

Scroll to Top