www.dzielobiblijnepoznan.pl

Varia biblica

Zapraszamy do Varia Biblica, gdzie za zgodą autorów, umieszczamy ciekawe, cenne i inspirujące materiały biblijne.

Ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego
Ks. prof. dra hab. Mariusza Rosika
Dra hab. Marcina Majewskiego
Fundacji Verba Sacra

Dzięki uprzejmości ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego, udostępniamy na naszej stronie nagrania konferencji Księdza Profesora na wybrane tematy biblijne. Dziękujemy Księdzu Profesorowi za wyrażenie zgody na korzystanie na naszej stronie z tych konferencji oraz panu prof. Jerzemu Paczyńskiemu za zgodę na korzystanie z nagrań Księdza Profesora opublikowanych na prowadzonej przez niego stronie.

Dzięki uprzejmości ks. prof. dra hab. Mariusza Rosika, udostępniamy na naszej stronie nagranie konferencji biblijnej “Od słowa pisanego do Słowa Wcielonego”. Dziękujemy ks. Profesorowi za wyrażenie zgody na wykorzystanie na naszej stronie tego nagrania oraz Wspólnocie Hallelu Jah za zgodę na korzystanie z nagrań Księdza Profesora opublikowanych na ich kanale YouTube.

Od słowa pisanego do Słowa Wcielonego

Dzięki uprzejmości pana dra hab. Marcina Majewskiego, udostępniamy na naszej stronie nagrania wykładów na wybrane tematy biblijne. Dziękujemy panu doktorowi za zgodę na korzystanie z nagrań znajdujących się na jego autorskim kanale YouTube.

Dzięki uprzejmości pana Przemysława Basińskiego, prezesa Fundacji Verba Sacra, udostępniamy na naszej stronie nagrania Verba Sacra odbywających się w Katedrze Poznańskiej na temat wybranych ksiąg biblijnych, czytanych przez znanych polskich artystów, z komentarzami znanych biblistów. Dziękujemy panu Basińskiemu za zgodę na korzystanie z autorskich nagrań znajdujących się na kanale YouTube Fundacji.

Verba Sacra
“Księga Izajasza”
Verba Sacra
“Księga Jeremiasza”
Verba Sacra
“Księga Syracha”
Verba Sacra
“Księga Hioba”
Verba Sacra
“Księga Judyty”
Verba Sacra
“Księga Estery”
Scroll to Top