www.dzielobiblijnepoznan.pl

Słowo na dziś

J 16,13
Tekst interlinearny

Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, poprowadzi was w prawdzie całej; nie bowiem mówić będzie od siebie, ale ile usłyszy mówić będzie, i przychodzące oznajmi wam.

J 16,13
Textus Receptus​

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τῆν ἀληθείαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

Transliteracja

hotan de elthe ekeinos to pneuma tes aletheias hodegesei hymas eis pasan ten aletean u gar lalesei af heautu all hosa an akuse lalesei kai ta erchomena anangelei hymin.

J 16,13
Biblia ks. Wujka

Lecz gdy przyjdzie On Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i co przyjść ma, oznajmi wam.

J 16,13
Wulgata

cum autem venerit ille Spiritus veritatis docebit vos in omnem veritatem non enim loquetur a semet ipso sed quaecumque audiet loquetur et quae ventura sunt adnuntiabit vobis.

J 16,13
Biblia Poznańska​

A kiedy On, Duch Prawdy przyjdzie, będzie waszym przewodnikiem w drodze do pełnej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale powie, co usłyszy, i oznajmi wam to, co ma nastąpić.


Tekst Interlinearny – za zgodą wydawnictwa Vocatio (Grecko Polski Nowy Testament wydanie XI)
Biblia Poznańska – za zgodą Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.
Biblia ks. Wujka – wolna domena
Textus receptus – wolna domena
Wulgata – wolna domena

Scroll to Top