www.dzielobiblijnepoznan.pl

Historia

2 grudnia 2006

2 grudnia 2006 r. w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu na Nabożeństwie Słowa zostało uroczyście zainaugurowane w Archidiecezji Poznańskiej Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II – ogólnopolskie stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski, będące organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Polsce. Uroczystość poprzedziło sympozjum poświęcone Biblii, w którym referaty wygłosili: ks. dr Tomasz Siuda, Moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej na temat „Dzieło Biblijne w służbie duchowości biblijnej”, ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel na temat „Twarz Biblii Poznańskiej w świetle historii” oraz ks. Kan. Bogdan Reformat na temat „Bibliofilskie wydanie Biblii Poznańskiej z grafikami współczesnych artystów polskich”. 

3 grudnia 2006

W pierwszą Niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2006 r., we wszystkich kościołach Archidiecezji Poznańskiej został odczytany list Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, mówiący o inauguracji Dzieła Biblijnego. Ksiądz Arcybiskup napisał w nim m.in.: „Niech zatem Słowo Boże, które – jak mówi psalmista – jest lampą i światłem na ścieżkach ludzkiego życia, pomaga nam odkryć i realizować nasze życiowe powołania, tak, „aby serca nasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa”. „Z Chrystusem, bowiem – jak mówi pewien chiński konwertyta – nawet w czasie wojny panuje pokój; bez Chrystusa nawet w czasie pokoju jest wojna. Z Chrystusem biedny staje się bogatym; bez Chrystusa bogaty jest biedakiem. Z Chrystusem nieszczęście staje się słodkie; bez Chrystusa szczęście jest gorzkie. Z Chrystusem głupi stają się mądrymi; bez Chrystusa mądrzy są głupcami. Z Chrystusem życie jest przedsmakiem niebios; bez Chrystusa życie jest przedsmakiem piekła.” (John Ching-Hsiung Wu). Życzę Wam, Drodzy Bracia i Siostry, aby twórcze spotkanie ze Słowem Bożym zachwyciło każdego z Was, by przeniknęło Was do głębi, podobnie jak i całą Waszą codzienność.”

2007

W 2007 r. rozpoczął się pierwszy Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej, podczas którego uczestnicy uczą się umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i wykorzystywania Pisma Świętego w duszpasterstwie oraz rozwijają duchowość biblijną. Rok później, dla absolwentów Podstawowego Kursu, został uruchomiony Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej, a dwa lata później Studium Formacji Biblijnej. W ramach Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej odbywają się także weekendowe rekolekcje w klimacie Lectio Divina organizowane w Centrum Rekolekcyjnym w Morasku.

2016

Od 2016 r. Dzieło Biblijne w Archidiecezji Poznańskiej organizuje w Poznaniu letnie rekolekcje Lectio Divina.

Scroll to Top