www.dzielobiblijnepoznan.pl

Kalendarz na Wielki Post. I Środa Wielkiego Postu

#JednoSłowo na I Środę Wielkiego Postu z Kalendarza na Wielki Post pallotyńskiego Domu Słowa w Świętej Katarzynie i Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej.

“Chodzi o zaangażowanie całego człowieka, bo w Piśmie Świętym słowo i prawda dają życie.” (Kalendarz Jednego Słowa)

“Kto bowiem umieszcza swe skarby na ziemi, nie ma czego oczekiwać w niebie. Czegóż będzie wyglądał w niebie, w którym nie ma nic odłożonego?” (św. Jan Chryzostom)

Scroll to Top