www.dzielobiblijnepoznan.pl

nowości

Dogmaty Maryjne

W maju-miesiącu poświęconym Matce Bożej opublikowaliśmy post o Maryjnych dogmatach wiary obowiązujących w Kościele katolickim: „O Bożym Macierzyństwie Maryi”, “O Maryi zawsze Dziewicy”, „O Niepokalanym Poczęciu Maryi” oraz „O wniebowzięciu…

Więcej

O Patriarchach w Torze

Dzięki uprzejmości dra hab. Marcina Majewskiego, udostępniamy na naszej stronie nagranie trzech konferencji o Torze: o Noem i potopie, o Abrahamie i Jakubie, o Jakubie i Ezawie oraz o synach…

Więcej

Nagrania Verba Sacra

Na naszej stronie opublikowaliśmy nagrania Verba Sacra na temat wybranych ksiąg biblijnych: Księgi Izajasza, Księgi Jeremiasza, Księgi Hioba, Księgi Syracha, Księgi Estery i Księgi Judyty, z komentarzami znanych polskich biblistów,…

Więcej

Nowe nagrania wykładów

Na naszej stronie pojawiły się nowe nagrania wykładów biblijnych oraz na temat liturgii. O. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM mówi o wyspie Patmos a ks. dr Daniel Trocholepszy…

Więcej

Ewangelia św. Marka

Ewangelia św. Marka rozpoczyna się prologiem w Mk 1,1: “Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym“, w którym jest pośrednie odwołanie do Rdz 1,1. Kończy się wersetem, który jest “streszczeniem”…

Więcej
Scroll to Top