www.dzielobiblijnepoznan.pl

Ojcze nasz w języku aramejskim

Dzięki uprzejmości zespołu Harpa Dei, udostępniamy na naszej stronie ich autorskie nagranie śpiewanej modlitwy “Ojcze nasz” w języku aramejskim, którym mówił Pan Jezus. Nagranie, w którym Harpa Dei śpiewa wspólne z syryjskimi mnichami, powstało w Jerozolimie w Domu Świętego Marka. W komentarzu do tego nagrania Harpa Dei napisał: “W Jerozolimie Pan zawsze przynosi nam niespodzianki… Kiedy zapytaliśmy Syryjczyków, czy moglibyśmy nakręcić film w ich kościele, naszym zamiarem było sfilmowanie śpiewu obrządku syromalankarskiego. Ale diakon, bardzo gorliwy, poprosił nas, abyśmy zaśpiewali z nimi Modlitwę Pańską po aramejsku (język, którym nasz Pan mówił tutaj na ziemi i który do dziś jest używany przez syryjskich chrześcijan w części ich liturgii). Kiedy dołączyło do nas dwóch syryjskich mnichów, spontanicznie nagraliśmy to nagranie. Zgodnie z syryjską tradycją, “Dom Świętego Marka”, w którym znajduje się ta kaplica, jest miejscem, w którym miała miejsce Ostatnia Wieczerza i zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów“. Dziękujemy Harpa Dei za wyrażenie zgody na wykorzystanie na naszej stronie tego nagrania.
Więcej utworów w wykonaniu Harpa Dei można posłuchać na naszej stronie.

Modlitwa “Ojcze nasz” w języku aramejskim
Scroll to Top